Grovavfall - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Grovavfall

Vad händer med ditt grovavfall?

Grovavfall

Grovavfall

Ja Nej
Mindre möbler Farligt avfall
Trälådor Elektronik
Leksaker Förpackningar
Porslin/keramik Tidningar
Dricksglas Hushållssopor
Blomkrukor Matavfall
Planglas Byggavfall
Textilier  

Vad är grovavfall för oss?

Grovavfall är skrymmande avfall som inte lämpar sig för hantering i vare sig hushållskärl eller säck. Kort sagt allt som inte är hushållssopor, farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar.

Avfallets resa

Vi hämtar grovavfallet för transport till våra anläggningar i Nässjö eller Eksjö. Efter vägning sorterar kunnig personal materialet. Trä, metall och brännbara produkter plockas bort från restavfallet.

Vad händer sedan?

De utsorterade materialen går till återvinning och energiutvinning. Metall levereras till smältverk i Sverige. Utsorterat trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna slås sönder och krossas maskinellt, vilket gör materialet mer lätthanterligt, såväl ur lagrings- som transportsynpunkt. Brännbart material går sedan till energiutvinning. Det lilla som blir kvar läggs på en säker och godkänd deponi.

Print
7809