om oss
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16

Vad vi gör

Nässjö Miljö och Återvinning (NMÅ) etablerades i sin nuvarande form den 1 Januari 1999 i samband med att vi flyttade in på vår nuvarande anläggning på Blockgatan i Norrboda, Nässjö. Företagets huvudsyssla är återvinning och renhållning, men på senare år har verksamheten alltmer fokuserat mot återvinning. Vi är flexibla och återvinner det mesta som går att återvinna: allt ifrån papper och glas till elektronik och trä. Våra tjänster omfattar allt från totalåtagande av större företags avfall till uthyrning av enskilda mindre kärl och containers till privatpersoner och andra mindre aktörer.

NMÅ:s målsättning är att så mycket material som möjligt skall kunna återanvändas för tillverkning och användning inom diverse områden och genom ett så miljöfrämjande förfarande som möjligt. Därför har vi utformat följande prioriteringsordning för vår avfallshantering:
 
  1. Återanvändning
  2. Materialåtervinning
  3. Energiutvinning
  4. Deponering

 

Vi ger gamla produkter nytt liv

Certifikat och tillstånd

Kvalitet & Miljö

NMÅ arbetar med återvinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster för återbruk och återvinning.

Verksamheten följer ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 samt ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001.

Vi kan dessutom erbjuda våra kunskaper till företag som ska ISO-certifiera sig. Vi analyserar, ger förslag till individuella och skräddarsydda restproduktshanteringar.

Tillstånd

För att på bästa sätt tillgodose miljökraven som ställs på hantering av avfall har länsstyrelsen satt upp riktlinjer som vi följer.

Vi har tillstånd av länsstyrelsen att:
- Driva vår anläggning i Nässjö
- Hantera 50 000 ton avfall per år vid vår anläggning i Nässjö
- Transportera alla typer av avfall, även miljöfarligt

Fordon
Frontlastare
Kan betjäna upp till 200 platser varje dag

Frontlastare greppar containern med speciella frontgafflar och tippar det i en ficka, där pressplattan med en kraft på 35 ton pressar avfallet. Denna typ av bil minskar avsevärt tiden för tömning av containrar eftersom föraren inte behöver lämna förarhytten för att flytta containern. Frontlastarsystem underlättar även tömningen under vintertid, när containrarna allt som oftast är frusna eller täckta med snö. Beroende på typ avfall och plats för hämtningen, kan lastbilar med frontlastarsystem betjäna upp till 200 platser varje dag

 

Baklastare
För hämtning av mindre kärl

För tömning av mindre kärl så använder vi oss av baklastare. Dessa fordon använder sig av motsatt princip jämfört med våra frontlastare och plockar alltså upp materialet bakom bilen med en lyftarm.